ZEITUN FILMS

POZOAMARGO

Un filme de ENRIQUE RIVERO

Sinopse

Ao descubrir que sofre unha enfermidade venérea, Jesús é incapaz de facer fronte ao seu día a día e decide fuxir e refuxiarse no campo traballando coma labrego. Alí coñece a Gloria, unha rapaza menor de idade que, despois dun incidente, indúceo a retirarse a levar unha vida nómade. O contacto coa natureza, os consellos dun ancián e sobre todo un accidente que está a piques de provocarlle a morte, fan que entenda a inutilidade da culpa.

En coprodución con